fot. thumb_Pogrzeb_752x319_landscape.jpg

Zmarł Jerzy Mansfeld

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci w wieku 79 lat Jerzego Mansfelda.

Zasłużony działacz związkowy był współinicjatorem reaktywowania w latach 70. klubu KS Admira Poznań, w którym pełnił później funkcję wiceprezesa. W 1978 roku trafił do struktur Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej pozostając w nich przez blisko 40 lat. Najbardziej związany był z Wydziałem Gier i Ewidencji, któremu przewodniczył przez 15 lat (1997-2012). Ponadto uczestniczył w pracach Komisji Licencyjnej, był też sekretarzem kilku innych komisji.

W 2016 roku zakończył pracę przechodząc na emeryturę. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał m.in. złoty Krzyż Zasługi, złotą odznakę POZPN oraz PZPN, a także medal Za Zasługi Dla Sportu.

Jerzy Mansfeld zmarł 1 listopada. Pogrążonej w smutku rodzinie wyrazy szczerego współuczucia i wsparcia składa cała rodzina wielkopolskiej piłki.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 9 listopada o godzinie 13:10 na cmentarzu na Junikowie.