fot. Wielkopolski ZPN

Zmiana systemu rozgrywek Żaków

Zarząd Wielkopolskiego ZPN zatwierdził projekt nowego systemu rozgrywek Żaków przygotowany przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego. Od rundy wiosennej rozgrywki tej kategorii wiekowej będą prowadzone w formie turniejów towarzyskich.

Zgodnie z Unifikacją Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, jaką przygotował PZPN, zalecaną formą rozgrywek w kategorii Żaków są turnieje i mecze towarzyskie. System rywalizacji bez prowadzenia klasyfikacji testowo został wprowadzony w niektórych regionach kraju, a teraz podobny projekt obejmie wszystkie rozgrywki Żaków w Wielkopolsce.

ZASADY ROZGRYWEK

Szczegółowy projekt nowego systemu rozgrywek został opracowany przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego. Oparty został on na turniejach towarzyskich, a jego najważniejsze założenia to:

- rozgrywanie spotkań bez liczenia wyników;

- brak sędziego - decydować mają zawodnicy w trakcie gry, a w sytuacjach spornych interweniować będą trenerzy;

- kluby mogą do turnieju wystawić dowolną liczbę swoich zespołów, decyzję podejmuje przed samym turniejem trener w oparciu o liczbę swoich zawodników w danym dniu;

- liczba spotkań oraz czas ich trwania w oparciu o Unifikację, ustalane są bezpośrednio przed turniejem, na podstawie liczby zgłoszonych przez trenerów drużyn;

- opiekę medyczną, tak jak do tej pory, zapewnia organizator rozgrywek.

Kluby będą zobowiązane do zatwierdzenia zawodników do rozgrywek w systemie Extranet. Obowiązujące pozostają również przepisy dotycące licencji trenerskich. Na turnieju trenerzy będą wypełniali w formie papierowej protokół przygotowany przez Wielkopolski ZPN. Będzie on podstawą weryfikacji zawodników i uprawnień trenerskich przez organizatorów turniejów. W mocy pozostają również określone regulaminem rozgrywek kary finansowe za brak uczestnictwa w turnieju. Będą one nakładane w sytuacji, gdy klub nie powiadomi o nieobecności na co najmniej 24 godziny przed rozgrywkami.

TERMINY ROZGRYWEK

Zakłada się rozegranie pięciu turniejów w czasie rundy wiosennej w terminach 4/5 kwietnia, 18/19 kwietnia, 9/10 maja, 23/24 maja oraz 6/7 czerwca. Turnieje będą rozgrywane w obrębie grup ustalonych przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego, a za ich organizację odpowiedzialni będą wskazani z grona zainteresowanych klubów koordynatorzy. Dodatkowo, dla wiodących pod względem szkolenia klubów odbędą się dwa turnieje strefowe w terminach 16/17 maja i 13/14 czerwca.

PODZIAŁ NA GRUPY

Kluby, które uczestniczyły do tej pory w rozgrywkach, zostały podzielone na 25 grup liczących od 5 do 10 klubów. Kluczem do ustalenia grup było położenie geograficzne. W określonych szczególnych przypadkach kryterium pomocniczym były poziom szkolenia klubów i wcześniejsze wyniki. Podział na grupy zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie w pierwszym tygodniu lutego. Kluby, które będą chciały dołączyć do rozgrywek, będą dokooptowywane do tych grup.

TURNIEJ PILOTAŻOWY

29 marca w Racocie Wielkopolski ZPN przeprowadzi turniej pilotażowy, podczas którego zaprezentowana zostanie wzorcowa organizacja rozgrywek. Zaproszenia na niego otrzymają wszyscy koordynatorzy grup z całej Wielkopolski, by z bliska przyjrzeć się sposobowi prowadzenia turniejów.

Dotychczasowy system rozgrywek, w którym kluby rywalizowały w rundzie jesiennej, nie będzie miał swojej kontynuacji.