fot. Wielkopolski ZPN

Zmiany regulaminowe przed rundą wiosenną

Przed rundą wiosenną Zarząd Wielkopolskiego ZPN przyjął istotne zmiany w Regulaminie Rozgrywek i regulaminie postępowania w zakresie ograniczenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Modyfikacje obejmują kwestie ustalania terminów i możliwych godzin rozgrywania spotkań, sprawdzenia tożsamości, a także zasad dotyczących sędziów w zakresie wprowadzania sprawozdań do systemu Extranet i archiwizowania ich wersji papierowej.

Najczęstsze zastosowanie może mieć zmieniona procedura w sytuacji przełożenia spotkania w związku z COVID-19. W rundzie jesiennej najwięcej problemów dotyczyło braku porozumienia pomiędzy klubami co do wyznaczenia nowego terminu pojedynku, dlatego też zmodyfikowano regulamin właśnie w tym zakresie. W rundzie wiosennej kluby będą miały 5 dni na ustalenie daty zawodów. Jeśli w tym czasie tego nie uczynią, Wydział Gier i Ewidencji będzie wyznaczał nowy termin obligatoryjny. Z założenia będzie to najbliższa dostępna środa po ustaniu przyczyny odwołania meczu (kwarantanny lub izolacji zawodników, trenerów bądź osób funkcyjnych).

Niezależnie od spraw dotyczących pandemii, wprowadzono również dwie inne zmiany w zakresie terminów spotkań. Ustalono, że we wszystkich rozgrywkach mecze w weekendy nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 10:00, o ile kluby wspólnie nie postanowią inaczej. Do tej pory to zastrzeżenie dotyczyły tylko rozgrywek seniorskich.

Ponadto wprowadzono możliwość zmiany terminu w sytuacji, gdy przeciwnik nie ustosunkuje się do propozycji zmiany złożonej w systemie Extranet. Kluby będą miały 3 dni na wyrażenie swojego zdania co do przedstawionej propozycji. Jeśli tego nie uczynią, wówczas Wydział Gier i Ewidencji będzie mógł dokonać zmiany bez akceptacji przeciwnika. W założeniu zdecydowanie usprawni to dokonywanie wszelkich korekt w terminarzu.

Ostatnią zmianą dotyczącą uczestników rozgrywek są zasady sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W tym względzie doprecyzowano ramy czasowe. Sprawdzenie musi nastąpić nie później niż 15 minut od zakończenia zawodów. Tym samym wyeliminowane zostaną wszelkie spory związane np. z oczekiwaniem na dostarczenie dokumentów po spotkaniu.

Korekty regulaminów objęły również sędziów i ich obowiązki. Określono zostały nowe terminy na wprowadzenie sprawozdań do systemu Extranet. W zależności od terminu meczu należy to uczynić w następującym czasie:
- w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu - dla spotkań rozgrywanych w środku tygodnia;
- do poniedziałku do godziny 12:00 - dla spokań rozgrywanych w soboty i niedziele.
Powyższa zmiana dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na mocy ustaleń Wydziału Gier i Ewidencji oraz Wydziału Dyscypliny z Kolegium Sędziów, arbitrzy nie muszą już dostarczać (wysyłać pocztą) sprawozdań tuż po meczach. Wprowadzono natomiast obowiązek archiwizowania papierowych wersji sprawozdań i ich zbiorczej wysyłki po zakończeniu rozgrywek w terminie do 10 lipca (runda wiosenna) i 20 grudnia (runda jesienna). Jednocześnie Wydział Gier i Ewidencji oraz Wydział Dyscypliny mogą zażądać, aby w terminie 24 godzin dosłać lub dostarczyć osobiście papierową lub elektroniczną (skan/zdjęcie) wersję sprawozdania pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych. Powyższe będzie następować w szczególności w sytuacji zgłoszenia przez uczestników rozgrywek zastrzeżeń co do danych wprowadzonych w systemie Extranet.