fot. thumb_PZPN_v1_1180x500_landscape.jpg

Zmiany w opłatach za rozgrywki - będzie łatwiej i taniej

Polski Związek Piłki Nożnej w dniu 23 maja podjął uchwałę o wprowadzeniu jednej zryczałtowanej opłaty zastępującej składkę członkowską, wpisowe do rozgrywek i koszty rejestracji zawodników. Nowe regulacje oznaczają obniżenie kosztów dla klubów o ponad 50%!

Obniżenie kosztów zostało zapowiedziane przez futbolową centralę wraz z ogłoszeniem reformy organizacyjnej w rozgrywkach prowadzonych przez wojewódzkie związki piłkarskie. Po dokonaniu analizy dotychczasowych płatności klubów, a także oszacowaniu oszczędności, jakie przyniosą wcześniej zatwierdzone zmiany administracyjne, przygotowany został projekt, który dziś przegłosował Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z jego założeniami, kluby uczestniczące w rozgrywkach będą ponosić jedną zryczałtowaną opłatę zawierającą dotychczasowe:
- roczne składki członkowskie w wojewódzkim związku;
- wpisowe do rozgrywek ligowych w danym sezonie;
- opłaty z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie.

Począwszy od sezonu 2019/20 opłat nie tylko będzie mniej, ale przede wszystkim będą one znacząco niższe niż dotychczas. Opłata ryczałtowa uiszczana będzie za każdą drużynę  seniorską występującą w rozgrywkach, a jej wysokość uzależniona będzie od klasy rozgrywkowej, w której dany zespół występuje. Dla poszczególnych lig wynoszą one:

   - III liga - 2000 zł za sezon;
   - IV liga - 1300 zł;
   - Liga Międzyokręgowa, Klasa Okręgowa - 1000 zł;
   - Klasa A - 650 zł;
   - Klasa B - 300 zł;
   - rozgrywki dziecięce i młodzieżowe - 12 zł / drużyna

Jak podkreśla Prezes Wielkopolskiego ZPN, Paweł Wojtala, który jako Członek Zarządu PZPN brał bardzo aktywny udział w pracach nad projektem, obniżenie opłat to nie tylko wymierne korzyści finansowe dla klubów. – Od kilkunastu miesięcy podkreślaliśmy, że uczestnictwo w rozgrywkach może i będzie zdecydowanie prostsze i tańsze. Zmiany, jakie przyniesie nam sezon 2019/20 z pewnością zostaną przyjęte z dużym zadowoleniem. To nie tylko spore kwoty jakie pozostaną w budżetach klubów, ale też znaczące ułatwienia w kwestiach formalnych. Mam nadzieję, że zmiany przełożą się na zwiększenie liczby drużyn uczestniczących w rozgrywkach. Jako Wielkopolski ZPN na pewno „pójdziemy za ciosem” i będziemy rozszerzać m.in. projekt ryczałtów sędziowskich, by doprowadzić formalności do absolutnego minimum.

Nowe wysokości składek dla klubów oznaczają oszczędności na zmodyfikowanych opłatach o ponad 50%. W sezonie 2019/20 kluby zobowiązane będą do uiszczenia opłaty ryczałtowej w terminie do rozpoczęcia rozgrywek. W kolejnych latach termin płatności wyznaczono na najpóźniej 14 dni przed startem danej klasy rozgrywkowej.