fot. PZPN

Zmiany w programie ubezpieczeń PZU - PZPN

Wyższa składka, ale i możliwość bezimiennego ubezpieczania zawodników to nowe regulacje w programie ubezpieczeń realizowanym wspólnie przez PZU i PZPN.

Po dwóch latach funkcjonowania programu, strony pozytywnie oceniły nawiązaną współpracę. Z przeprowadzonych badań wynika, że program cieszy się bardzo dobrą opinią wśród klubów i zawodników, a system obsługi i wypłaty szkód jest zgodny z oczekiwaniami. Jednocześnie na mocy warunków umowy dokonano istotnych z perspektywy klubów zmian w programie.

Od lipca 2019 stawka najtańszego ubezpieczenia wzrosła do wysokości 48 zł rocznie za osobę, co daje wartość 4 zł miesięcznie. Mimo podwyżki rynkowo wciąż jest to bardzo dobra oferta, z najniższymi stawkami, a także dodatkowymi możliwościami. Ubezpieczyciel wprowadził możliwość rozłożenia płatności na raty nawet na 12 miesięcy, bez żadnych dodatkowych kosztów. Dodatkowo, do programu wprowadzono postulowany przez działaczy klubowych i związkowych zapis o zawieraniu bezimiennych umów ubezpieczenia.

Ponadto Program ubezpieczeń został uproszczony poprzez eliminację wariantów, które nie cieszyły się popularnością. Wszelkie limity i sumy ubezpieczeń zostały utrzymane.

Z nowymi wariantami ubezpieczenia zapoznać się można na stronie brokera, Kahlenberg Services (klik!).