fot. WGIE Komunikat

Zmiany w regulaminach przed sezonem 2022/23

Wielkopolski ZPN prezentuje najważniejsze zmiany, do jakich doszło w regulaminach przed sezonem 2022/23.

Jak zawsze przed nową kampanią, w przepisach wprowadzono drobne korekty, które przedstawiciele klubów winni mieć na uwadze. Pierwsza z nich dotyczy rozgrywek Pucharu Polski. Będzie w nich można od tej pory dokonać siedmiu zmian zawodników.

Więcej nowych zapisów pojawiło się w regulaminie rozgrywek ligowych. Pierwszą z istotnych zmian regulaminowych jest doprecyzowanie kwestii sprawdzania tożsamości. Dookreślono możliwość przedstawienia przez zawodnika legitymacji szkolnej/studenckiej w formie elektronicznej wyłącznie pod postacią oficjalnego dokumentu - mLegitymacji. Tym samym zapisy nie będą budziły żadnych wątpliwości co do tego, czym jest dokument elektroniczny.

Dalsze zmiany pojawiły się w aspekcie rozgrywania spotkań w kilku drużynach klubu. Co do zasady, nadal jeśli zawodnik rozegrał mecz w wymiarze większym niż połowa czasu gry, kolejny może zagrać dopiero po 48 godzinach od zakończenia pierwszego pojedynku. Przepis ten nadal nie dotyczy bramkarzy i tu nastąpiło doprecyzowanie, że po rozegraniu pierwszego meczu jako bramkarz, drugi mecz zawodnik może rozegrać jako gracz z pola.

Kolejna zmiana jest efektem nowych regulacji wprowadzonych przez PZPN już w trakcie poprzedniego sezonu. Obniżona została granica wieku do uprawnienia w rozgrywkach seniorskich. Teraz zgłoszony może zostać zawodnik, który ukończył 14. rok życia, a nie ukończył 15., po spełnieniu poniższych warunków
- rozegranie min. jednego meczu w repr. Polski dowolnej kategorii wiekowej;
- uzyskaniu przez klub pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów;
- uzyskaniu przez klub pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych;
- uzyskaniu pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza medycyny sportowej z adnotacją o dopuszczeniu do rozrywek seniorskich.

Modyfikacje objęły też rozgrywki turniejowe bez wyników, przy czym są one symboliczne - zniesiono w nich dolną granicę wieku.

Dużo wątpliwości klubów pojawia się w trakcie rozgrywek wokół terminów spotkań. Od sezonu 2022/23 mecze rozgrywane w dni robocze nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 14:00. W przypadku zawodów młodzieżowych spotkania rozgrywane w innym dniu niż sobota nie mogą rozpocząć się później niż o godzinie 18:00. Każdorazowo zaproponowany termin podlega akceptacji przez Wydział Gier i Ewidencji. Oczywiście powyższy punkt ma zastosowanie względem terminów zgłaszanych przez gospodarzy. W sytuacji, gdy kluby dojdą do porozumienia, Związek może zaakceptować wcześniejszą/późniejszą godzinę spotkania.

W regulaminie ujęta została również kwestia nagłego odwołania spotkania, czyli w terminie krótszym niż 48 godzin do planowanego rozpoczęcia. Gospodarze o każdym takim przypadku są zobowiązani poinformować Związek telefonicznie oraz mailowo na adres rozgrywki@wielkopolskizpn.pl.

Kolejna istotna kwestia dotyczy rozgrywek młodzieżowych, w których udzielane są kary w postaci kartek. Od tej pory żółte kartki otrzymane jesienią i wiosną nie będą się sumować. Oznacza to, że po zakończeniu rundy jesiennej liczba żółtych kartek otrzymanych przez zawodników jest zerowana.

Warto również nadmienić, że Wielkopolski ZPN pozostał przy dotychczasowych zasadach dyscyplinarnych w zakresie kartek dla osób funkcyjnych. Sankcje będą nadal stosowane względem trenerów i innych działaczy na ławce w przypadku wykluczeń, niezależnie od tego, czy będzie to bezpośrednia czerwona kartka czy też konsekwencja dwóch żółtych.