fot. Certyfikacja PZPN

Zmiany w regulaminie Certyfikacji

Polski Związek Piłki Nożnej dokonał dwóch zmian w Regulaminie Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Wejdą one w życie 30 marca.

Pierwsza ze zmian dotyczy terminu zgłoszeń do programu na sezon 2020/21. Zgodnie z nową treścią regulaminu, termin składania wniosków o nadanie certyfikatu zostanie określony przez PZPN poprzez opublikowanie informacji na ten temat nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia zbierania wniosków. Informacja ta zostanie podana za pośrednictwem:
- mailingu do administratorów szkółek piłkarskich;
- systemu zarządzania szkółką piłkarską;
- strony www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.

Już teraz szkółki zainteresowane nową edycją programu mogą wysyłać na adres certyfikacja@pzpn.pl maila z oświadczeniem o zainteresowaniu przystąpieniem do programu od nowego sezonu (2020/21). Mail powinien zawierać dane kontaktowe osoby reprezentującej szkółkę, do której bezpośrednio przesłane zostaną wiadomości na temat terminów i zasad naboru do programu.

Druga z uchwalonych w piątek zmian dotyczy przebiegu wizyt monitorujących w szkółkach. Uszczegółowiono, że mogą one odbywać się tylko na terenie Polski. Zniesiono również terytorialne ograniczenia pracy trenerów monitorujących, co umożliwi im pracę na terenie całego kraju.

Zmiany wejdą w życie 30 marca 2020 roku. W związku z tym osoby pełniące w szkółkach funkcję administratorów zobowiązane są do zalogowania się do systemu certyfikacji PZPN w celu akceptacji nowej treści regulaminu, o którą system informatyczny poprosi automatycznie przed uruchomieniem programu. Do momentu zaakceptowania nowego regulaminu do administratorów mogą nie docierać ważne maile systemowe Programu Certyfikacji PZPN (w tym wiadomości dotyczące zawodników, drużyn, członków sztabu, statusów zgłoszonych wniosków itp.).