fot. Wielkopolski ZPN

Zmiany w Regulaminie Rozgrywek na sezon 2019/20

Nowy Regulamin Rozgrywek na sezon 2019/20 przyniósł kilka istotnych zmian w przepisach normujących rozgrywki. Najważniejsze to zwiększenie liczby zmian w V lidze, Klasie A oraz B, rozszerzenie katalogu dokumentów dopuszczonych przy weryfikacji tożsamości zawodnika, a także zmiana zasad wypłacania ekwiwalentu sędziowskiego w przypadku nieobecności jednej z drużyn.

Główną modyfikacją dotyczącą stricte przebiegu meczu jest zwiększenie liczby zmian możliwych do dokonania w trakcie spotkania. Wielkopolski ZPN na początku 2017 roku wprowadził pilotażowo w Klasie A i B możliwość dokonywania 6 zmian. Jak pokazał czas, rozwiązanie to znakomicie się sprawdziło, dlatego też zapis o zmianach ponownie został zmodyfikowany dając szansę gry większej liczbie zawodników. W sezonie 2019/20 dopuszczalna liczba zmian dokonanych w meczu przez jedną drużynę wyniesie:
- w IV lidze - 4 zawodników (bez zmian);
- w V lidze - 6 zawodników (dotychczas 4);
- w Klasie Okręgowej - 6 zawodników (bez zmian);
- w Klasie A i B - 7 zawodników (dotychczas 6).
Przy okazji warto przypomnieć, że wskutek zmiany przepisów gry, zawodnicy opuszczają boisko przez linię końcową w najbliższym możliwym miejscu, nie schodząc już do środka boiska, gdzie oczekuje zawodnik wchodzący.

Kolejne zmiany zostały przyjęte wskutek postulatów, które w ostatnim czasie były zgłaszane przez przedstawicieli klubów. Pierwsza dotyczy sprawdzania tożsamości zawodnika. Katalog dokumentów dopuszczonych do weryfikacji został rozszerzony o
- dokument w formie elektronicznej (elektroniczny dowód osobisty);
- dokument ze zdjęciem zarejestrowany w systemie Extranet.
Jednocześnie doprecyzowano kwestię oczekiwania przez sędziego na przedstawienie dokumentów. Dopuszczalny czas wynosi 15 minut. Co należy jasno podkreślic, dokumentami przy weryfikacji nadal nie są zdjęcia z kont w mediach społecznościowych czy też zdjęcia/skany dokumentów przesłane poza systemem Extranet.

Inną postulowaną modyfikacją jest zmiana zasad wypłacania ekwiwalentu sędziowskiego w przypadku, gdy mecz się nie odbędzie. Dotychczas czynił to gospodarz, a wysokość wypłaty wynosiła 50% ekwiwalentu. Od nowego sezonu będzie to 75% ekwiwalentu, przy czym kwoty tej nie będzie wypłacał już gospodarz. Sędziowie delegacje będą przekazywać do Związku, a ten kosztami obciązy drużynę, która nie stawiła się na zawody.

Dalsze modyfikacje dotyczą obowiązków sędziów. W nowym sezonie arbitrzy są zobowiązani do wprowadzenia do systemu Extranet sprawozdań z zawodów IV i V ligi oraz Klasy Okręgowej w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania. Jednocześnie nie mają obowiązku przesyłania z tych spotkań papierowych wersji sprawozdania po meczu - należy je archiwizować i przekazać do Związku po zakończeniu rundy.

INNE ZMIANY REGULAMINOWE
 • likwidacja zapisów o warunkowym uprawnieniu zawodnika spoza systemu Extranet bez możliwości uczestnictwa w rozgrywkach;
 • rozszerzenie o Klasę Okręgową listy lig, w których opłaty na poczet sędziów wpłacane są ryczałtowo na konto Wielkopolskiego ZPN przed sezonem. To Wielkopolski ZPN płaci bezpośrednio arbitrom na podstawie delegacji;
 • doprecyzowanie zapisów dot. wznowienia gry z autu w kategoriach E1, E2, F1, F2 - adekwatnie do aktualnych zapisów Unifikacji PZPN;
 • wprowadzenie odrębnego terminu rozgrywkowego - piątek, nie wcześniej niż godzina 17:00;
 • zwiększenie opłat za przełożenie spotkania w okresie krótszym niż 14 dni przed meczem w III lidze kobiet, Klasie B i rozgrywkach młodzieżowych - do 150 złotych;
 • zwiększenie kar za niestawienie się na zawody mistrzowskie w III lidze kobiet (200 złotych) i pozostałych klasach młodzieżowych od trampkarza (pierwszy raz - 200 złotych, drugi raz - 300 złotych) - przepis ten nie dotyczy ostatnich dwóch kolejek sezonu;
 • zwiększenie kar za niestawienie się na zawody mistrzowskie w dwóch ostatnich kolejkach sezonu w III lidze kobiet (400 złotych);
 • zwiększenie kar za nieobecność na zawodach opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą do wysokości:
  - 300 złotych (IV liga);
  - 200 złotych (Klasa Okręgowa, V liga);
  - 150 złotych (pozostałe rozgrywki).
 • dostosowanie katalogu kar dyscyplinarnych w kategorii Trampkarz C1-C2 do zapisów Unifikacji - żółte i czerwone kartki;
 • wprowadzenie zgodnie ze zmianami PZPN opłaty ryczałtowej zastępującej składkę członkowską, opłatę z tytułu udziału w rozgrywkach w sezonie 2019/20 i opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników, w kwocie:
  - IV liga - 1300 zł;
  - V liga i Klasa Okręgowa - 1000 zł;
  - Klasa A - 650 zł;
  - Klasa B i Klasa C "Old-Boy" - 300 zł;
  - opłata za udział jedynie w rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych - 12 zł.

Regulamin w pełnej treści pobrać można z zakładki Rozgrywki - Regulaminy i dokumenty lub (tutaj - klik!).