fot. Mobilne AMO - styczeń 2021

Zmiany w szkoleniach Mobilnego AMO

Mobilna Akademia Młodych Orłów na początku 2021 roku wciąż funkcjonować będzie w formie zdalnej. W projekcie wprowadzono jednak kilka istotnych zmian.

W styczniu odbędzie się sześć szkoleń prowadzonych w formule online. Temat poświęcony mentalności będzie realizowany dla trenerów z powiatów chodzieskiego, gnieźnieńskiego, jarocińskiego, złotowskiego oraz Kalisza i Konina. W każdym ze szkoleń udział wziąć może 25 szkoleniowców, a zapisy prowadzone są poprzez platformę PZPN24.

Zmodyfikowane zostały zasady przyznawania punktów za uczestnictwo w szkoleniach. Począwszy od 1 stycznia za każde przyznawany będzie jeden punkt, przy czym w ciągu roku kalendarzowego trenerzy mogą otrzymać maksymalnie 2 punkty i to wyłącznie w przypadku uczestnictwa w dwóch różnych tematach prelekcji. Co również istotne, punkty otrzymywać będą wyłącznie trenerzy posiadający licencje Grassroots D, Grassroots C oraz UEFA B.