Ostatnie dni zgłoszeń do II ligi futsalu

​Do poniedziałku, 16 października, trwa okres przyjmowania wniosków licencyjnych i zgłoszeń do rozgrywek II ligi futsalu. Najniższa klasa rozgrywkowa w zmaganiach halowych może stanowić świetny sposób dla zawodników na wypełnienie zimowej przerwy.


II liga futsalu w Wielkopolsce funkcjonuje od poprzedniego sezonu. Wcześniej zespoły musiały grać w rozgrywkach organizowanych przez lubuski ZPN. Przed rokiem w lidze wystartowało 10 zespołów. Podobnie zapowiada się rywalizacja w najbliższych miesiącach, bowiem wstępny akces do tej pory zgłosiło dziewięć drużyn.​ Zgłoszenia wciąż są jednak przyjmowane, więc liczba to może jeszcze ulec zwiększeniu.

Do poniedziałku przyjmowane są wnioski licencyjne od klubów. Aplikacje należy kierować do komisji ds. licencji klubowych załączając następujące dokumenty:
- wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz – wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych;
- oświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- oświadczenie o prowadzeniu dokumentacji finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi;
- zgoda macierzystego związku na udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski ZPN (dotyczy Klubów spoza Wielkopolski);
- licencja trenera zespołu odpowiedzialnego za szkolenie piłkarskie zawodników wydaną przez uprawniony organ zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami PZPN w tym zakresie;
- kserokopię arkusza weryfikacji z decyzją o dopuszczenia obiektu do rozgrywek;
- kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za sędziów na rundę w wysokości 2000 zł;
- kopię potwierdzającego uiszczenie opłaty za kartki na rundę w wysokości 200 zł.