fot. thumb_Futsal_pilka_1180x500_landscape.jpg

Wnioski licencyjne dla klubów II ligi futsalu

Na przełomie października i listopada wystartuje kolejny sezon rozgrywek II ligi futsalu w Wielkopolsce. Zainteresowane grą kluby muszą dopełnić formalności licencyjnych do 20 września.

II liga futsalu jest prowadzona przez Wielkopolski ZPN od trzech lat i cieszy się rosnącą popularnością. W poprzednich rozgrywkach brały w niej udział dwa nowe zespoły z Ponieca i Gostynia. Także i w tym roku nie brakuje chętnych do dołączenia do zmagań. W przypadku zainteresowania w planach jest również utworzenie kobiecej II ligi.

Wszystkie chętne do gry zespoły muszą przejść procedurę licencyjną. Do wniosku załączyć należy następujące dokumenty:

  • Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz – wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych;

  • Oświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

  • Oświadczenie o prowadzeniu dokumentacji finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi;

  • Licencję trenera odpowiedzialnego za szkolenie piłkarskie zawodników wydaną przez uprawniony organ zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami PZPN w tym zakresie;

  • Kserokopię arkusza weryfikacji z decyzją o dopuszczenia obiektu do rozgrywek;

  • Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za sędziów na rundę w wysokości 2000 zł;

  • Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty ryczałtowej za kartki na rundę w wysokości 200 zł;

  • Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenia opłaty licencyjnej w wysokości 50 zł.

Wniosek można pobrać tutaj (klik!). Wpłat związanych z licencjami należy dokonywać na konto Wielkopolskiego ZPN - 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260.

Aplikację należy przesłać w terminie do 20 września na adres komisji - licklub@wielkopolskizpn.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Komisji ds. futsalu i piłki plażowej, Rafałem Gnybkiem - 608 186 767.