Zgłoszenia do II ligi futsalu

Komisja ds. futsalu i piłki plażowej zaprasza wszystkie zainteresowany podmioty do zgłaszania akcesu uczestnictwa w rozgrywkach II ligi futsalu w sezonie 2018/19.


​Rozgrywki pod jurysdykcją Wielkopolskiego ZPN prowadzone są od dwóch lat. Ich harmonijny rozwój sprawił, że w regionie pojawiają się kolejne inicjatywy związane z futsalem, jak choćby kurs trenerski pozwalający prowadzić drużyny drugoligowe. Udział w rozgrywkach wiąże się z niewielkimi kosztami sprowadzającymi się niemal wyłącznie do kosztów organizacji spotkań, w tym obsługi sędziowskiej.

Start nowego sezonu zaplanowane na przełom października i listopada. Rywalizacja ma się z kolei zakończyć pod koniec marca. By wziąć udział w zmaganiach, należy złożyć wniosek o przyznanie licencji, który został zamieszony poniżej. Załączyć do niego należy szereg dokumentów:
- wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz – wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych;
- oświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- oświadczenie o prowadzeniu dokumentacji finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi;
- licencja trenera zespołu odpowiedzialnego za szkolenie piłkarskie zawodników wydaną przez uprawniony organ zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami PZPN w tym zakresie;
- kserokopię arkusza weryfikacji z decyzją o dopuszczenia obiektu do rozgrywek;Kopie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za sędziów na rundę w wysokości 2000 zł;
- kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty za kartki na rundę w wysokości 200 zł.

Wniosek należy przesłać na adres Komisji ds. Licencji Klubowych - licklub@wielkopolskizpn.pl. Zgłoszenia do ligi przyjmowane są do dnia 27 września.

Zespoły zainteresowane przystąpieniem do rozgrywek i chcące zarazem otrzymać więcej informacji organizacyjnych, proszone są o kontakt z przedstawicielem Komisji ds. futsalu i piłki plażowej, Rafałem Gnybkiem - 608 186 767.

WNIOSEK LICENCYJNY DLA KLUBÓW II LIGI FUTSALU (klik!)