fot. thumb_Extranet_log_261x156_landscape.png

Aktualizacja systemu Extranet

Polski Związek Piłki Nożnej w dniu 22 października przeprowadzi aktualizację systemu Extranet.

Nowa wersja zawierać będzie poprawki, które przeprowadzono w ciągu ostatnich tygodni. Poprawiono w tym czasie 34 błędów oraz wdrożono 59 zmian mających poprawić funkcjonalność i wydajność systemu. Po aktualizacji użytkownicy będą mogli korzystać m.in. z nowej wersji systemu Certyfikowanych Szkółek Piłkarskich PZPN.

W związku z procesem wgrywania nowego systemu, w dniach 22 i 23 października wystąpić mogą przejściowe utrudnienia w dostępie i korzystaniu z Extranetu. W przypadku jakichkolwiek problemów należy kontaktować się z Działem Wsparcia PZPN - 732 122 222 lub wsparcie@pzpn.pl.