Aktualizacja systemu Extranet

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o kolejnej aktu​alizacji systemu Extranet. Trwające prace mogą powodować utrudnienia w dostępie do platformy.

Zmiany dotyczą głównie modułu administratora rozgrywek oraz optymalizacji i wydajności systemu. Wyeliminowane zostaną również zidentyfikowane wcześniej drobne usterki. Prace nad wdrożeniem zaktualizowanego systemu trwać będą przez dwa dni, 4 i 5 grudnia.