Bezpłatny kurs UEFA B dla kobiet

Wydział Piłkarstwa Kobiecego oraz Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego ZPN zaprasza panie trenerki do aplikacji na bezpłatny kurs UEFA B dla kobiet organizowany przez PZPN w ramach programu UEFA "Coach Development Project For Women".


​​​​​​​​W szkoleniu udział wezmą trenerki z całego kraju wytypowane przez poszczególne podmioty. Wielkopolski ZPN otrzymał prawo do wyselekcjonowania trzech kandydatek do uczestnictwa w kursie. Potrwa on co najmniej pięć miesięcy (160 godzin zajęć), a wszelkie koszty zawierają się jedynie w opłatach za dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. 

Osoby zainteresowane muszą zgłosić swoją aplikację w nieprzekraczalnym terminie do soboty, 19 stycznia. Zgłoszenie zatytułowane "UEFA B dla kobiet" należy wysłać mailowo na adres sekretariat@wielkopolskizpn.pl. W wiadomości należy zawrzeć dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia), kontaktowe (telefon, mail), określić aktualnie posiadane uprawnienia trenerskie (rodzaj, numer i data ważności licencji), aktualny klub i krótką informację o karierze sportowej. 

Związek skontaktuje się jedynie z wybranymi osobami.