Bilety dla Klubów na mecz Polska - Chile!

Wielkopolski ZPN informuje o możliwości zamówienia przez Kluby biletów na spotkanie Polska - Chile. Liczba wejściówek jest ograniczona, a o przydziale decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń.


Specjalna pula dostępna jest dzięki staraniom Prezesa Wielkopolskiego ZPN, Pawła Wojtali. Każdy klub będący członkiem Związku, może złożyć zamówienie na maksymalnie cztery bilety. Zgłoszenia muszą zawierać:
- imię i nazwisko osoby, dla której jest zamawiany bilet;
- datę urodzenia oraz PESEL w/w osób;
- kategorię cenową biletów;
- numer telefonu do osoby kontaktowej.
Dane należy przesłać z wykorzystaniem formularza dostępnego poniżej.

Aplikacje muszą zostać wysłane z klubowego konta mailowego w domenie związkowej na adres bilety@wielkopolskizpn.pl do godziny 16:00 w poniedziałek, 7 maja. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności przesłania. Wnioski niekompletne lub zawierające błędy będą w całości odrzucane.

Mecz Polska - Chile zostanie rozegrany na INEA Stadionie w Poznaniu 8 czerwca o godzinie 20:45. Rodzaje dostępnych biletów określone są w informatorze przygotowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej (klik!).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (klik!)