Dodatkowy kurs UEFA C w Poznaniu

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego informuje o rozpoczęciu zapisów na kolejny kurs UEFA C w Poznaniu. Zgłoszenia przyjmowane są przez platformę PZPN24.


​Decyzja o dodatkowym szkoleniu została podjęta po analizie zainteresowania na terenie całej Wielkopolski. Liczba kursów, które może organizować Wielkopolski ZPN jest ograniczona, określa ją uchwała PZPN. Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego przyjął zasadę równego rozdzielania kursów pomiędzy okręgi, jednak jak się okazało, w okręgu kaliskim liczba chętnych do udziału w kursie była znikoma, dlatego też zdecydowano się przenieść kurs do Poznania, gdzie zainteresowanie jest zawsze największe.

Zgłoszenia na kurs UEFA C w Poznaniu przyjmowane są poprzez platformę PZPN24. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń osób, które spełnią wszystkie wymogi, m.in. złożenie oświadczenia o niekaralności, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych czy certyfikat odbycia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (bądź deklaracja o chęci przejścia takiego szkolenia przy kursie). 

Jak każdy kurs trenerski, tak i dodatkowy kurs UEFA C w Poznaniu obejmie 32 uczestników, a rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych i dopełnieniu formalności. Całe szkolenie zaplanowane jest na pierwszą połowę roku, zatem trenerzy, którzy je ukończą, będą mogli prowadzić drużyny na podstawie uzyskanej licencji od początku sezonu 2018/2019.