Dokumenty licencyjne na sezon 2018/19

Komisja ds. Licencji Klubowych Wielkopolskiego ZPN ​udostępniła komplet dokumentów niezbędnych do przygotowania w procedurze licencyjnej na sezon 2018/19. Termin złożenia wszystkich materiałów w Związku wyznaczono na 15 maja (IV liga, Liga Międzyokręgowa i Klasa Okręgowa) oraz 31 maja (pozostałe kluby).

W porównaniu do lat poprzednich nie wprowadzono istotniejszych zmian. Podstawą do przygotowania dokumentów są wytyczne Komisji, które zostały przyjęte uchwałą przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN w dniu 29 marca.​​ Kluby ubiegające się o zgodę na udział w rozgrywkach muszą złożyć następujące dokumenty:
- formularze 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5:
- aktualną zgodę na korzystanie z obiektu piłkarskiego;
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub organu administracji - wyciąg winien zawierać skład osobowy władz klubu;
- aktualne licencje kadry szkoleniowej;
- wykaz zespołów zgłoszonych do rozgrywek młodzieżowych.
W przypadku, gdy powyższe dokumenty utracą ważność, należy je zaktualizować przed złożeniem dokumentów. Ponadto kluby muszą wpłacić stosowną opłatę licencyjną, której wysokość zależna jest od klasy rozgrywkowej.

Wobec klubów, które nie złożą dokumentów w terminie wyciągane będą sankcje dyscyplinarne.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia prawidłowego wniosku dostępne są na stronie internetowej w zakładkach z uchwałami Zarządu Wielkopolskiego ZPN (Wielkopolski ZPN - Uchwały) i dokumentami dla klubów (Kluby - Dokumenty licencyjne). Bezpośrednie odnośniki dostępne są również poniżej.

WYTYCZNE KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH NA SEZON 2018/2019

FORMULARZE LICENCYJNE