fot. Wielkopolski ZPN

Informacje dodatkowe do procesu licencyjnego

W nawiązaniu do licznych zapytań płynących ze strony klubów, Wielkopolski ZPN przedstawia dodatkowe informacje dotyczące procesu licencyjnego na sezon 2020/21.

FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA ELEKTRONICZNEGO

By ułatwić klubom przygotowanie wniosku, Związek przygotował wersje dokumentów, które można wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować już wypełniony wniosek przygotowany do podpisu. Formularze pobrać można poniżej.

WNIOSEK LICENCYJNY (edytowalny) - IV LIGA, V LIGA, KLASA OKRĘGOWA
WNIOSEK LICENCYJNY (edytowalny) - KLASA A, KLASA B, KLASY MŁODZIEŻOWE

ZMIANY ZASAD SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA BENIAMINKÓW

Zgodnie z decyzją podjętą po zakończeniu sezonu 2019/20, kluby, które wywalczyły awans, składają od razu dokumenty o przyznanie licencji na grę w wyższej klasie rozgrywkowej! Należy pamiętać o zachowaniu właściwych terminów złożenia dokumentacji. Uwagę zwrócić muszą przede wszystkim kluby, które wywalczyły prawo gry w Klasie Okręgowej. Pierwotnie mogły złożyć dokumenty do 30 maja (będąc w Klasie A), teraz muszą to zrobić wcześniej - do 15 maja!

SZKOLENIE MŁODZIEŻY

W poszczególnych klasach rozgrywkowych wymagane jest prowadzenie następującej liczby zespołów młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach związkowych:
- IV liga - 3 zespoły;
- V liga - 2 zespoły;
- Klasa Okręgowa - 1 zespół.
Do powyższego limitu nie są wliczane drużyny Skrzatów, bowiem nie w nich regularnych rozgrywek.

W przypadku braku odpowiedniej liczby zespołów młodzieżowych, kluby mogą podpisywać umowy o współpracy - obejmujące określoną liczbę drużyn - z podmiotami zajmującymi się wyłącznie szkoleniem młodzieży.

Podmioty szkolące młodzież mogą podpisać umowy z więcej niż jednym klubem, ale tylko pod warunkiem, że działają one na terenie tego samego powiatu.

Możliwe jest zwolnienie klubu z obowiązku posiadania jednej z wymaganych drużyn młodzieżowych. Wiąże się to z dokonaniem opłaty w wysokości 2000 (IV liga) i 1500 (V liga, Klasa Okręgowa) złotych, która w całości przeznaczana jest na organizację turniejów dziecięcych przez Wielkopolski ZPN. Nie ma możliwości zwolnienia dotyczącego większej liczby zespołów - jeśli klub nie będzie w stanie spełnić kryterium, nie otrzyma licencji.

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW

Należy zwrócić uwagę, by wniosek licencyjny został podpisany zgodnie z zapisanymi w statutach klubów zasadami ich reprezentacji i ważności składania oświadczeń. Dokumenty należy podpisać na ostatniej stronie, a także parafować u dołu każdą z wcześniejszych stron! Parafki złożyć muszą wszystkie osoby wymagane zapisami statutowymi, które składają podpis na końcu dokumentu.

CZAS OBOWIĄZYWANIA LICENCJI

Jeśli klub posiada już licencję na sezon 2020/21, nie musi składać ponownego wniosku, chyba że wywalczył awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Wówczas konieczne jest ponowne przejście procesu licencyjnego na zasadach właściwych dla wyższej ligi.

OPŁATY ZA LICENCJE

Wysokość opłaty licencyjnej uzależniona jest od klasy rozgrywkowej, na jaki składany jest wniosek.

  • IV liga - 150 złotych;
  • pozostałe rozgrywki seniorskie - 100 złotych;
  • rozgrywki młodzieżowe - 50 złotych.

Opłata dotyczy jednego sezonu. W przypadku, gdy klub posiada licencję na przyszły sezon, a wywalczył awans do IV ligi bądź też zakłada zespół seniorski, dokonuje jedynie wpłaty różnicy pomiędzy poszczególnymi opłatami.

W związku z sygnałami przekazywanymi do Związku, jeśli Klub dokonał w zeszłym roku opłaty na rzecz OZPN za licencję na dwa sezony, po czym otrzymał ją tylko na jeden sezon, w takich sytuacjach do dokumentów proszę załączyć kopię dowodu wpłaty z poprzedniego roku.

ZMIANY WŁADZ NIEODNOTOWANE W KRS/EWIDENCJI

Jeżeli w klubie dokonano zmian we władzach, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS/ewidencji, do wniosku licencyjnego - jako załączniki dodatkowe - powinny zostać złożone również kopie uchwał Walnych Zgromadzeń w zakresie omawianych zmian, potwierdzone za zgodność z oryginałem prez osoby składające wnioski w imieniu klubu.