Klubowe skrzynki mailowe - przypomnienie

​Wielkopolski ZPN przypomina wszystkim klubom o obowiązkowym korzystaniu w komunikacji ze Związkiem ze skrzynek pocztowych w domenie @wielkopolskizpn.pl. Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, od rundy wiosennej będzie to jedyna droga otrzymania informacji w zakresie dotyczącym zawodników.


Obowiązek korzystania przez kluby z kont mailowych w domenie związkowej narzuca uchwała Zarządu Wielkopolskiego ZPN. Przepis ten obowiązuje od 1 lipca 2018 roku i od tego dnia wszystkie informacje związkowe są wysyłane na adresy poczty wewnętrznej klubów. Tą drogą przekazywane są między innymi komunikaty związane z rozgrywkami, orzeczenia dyscyplinarne czy noty księgowe.

Adres mailowy jest nadawany odgórnie przez Związek. Warunkiem koniecznym do otrzymania dostępu do skrzynki klubowej jest wypełnienie specjalnego oświadczenia dostępnego TUTAJ (klik!). Wydrukowane oświadczenie należy wypełnić i podpisać (obie części!), a następnie przesłać:
- w formie zdjęcia/skanu mailowo na adres wydzialgier@wielkopolskizpn.pl;
- oryginał pocztą na adres Związku (Warmińska 1, 60-622 Poznań) lub dostarczyć osobiście.

Konta pocztowe umożliwiają opcję ustawienia przekierowań, w związku z czym każdy użytkownik może zsynchronizować skrzynkę klubową z innymi dotychczas używanymi. Szczegółowe informacje dot. konfiguracji znaleźć można na skrzynkach klubowych po pierwszym zalogowaniu.

Przedstawiciele klubów, którzy utracili dostęp do skrzynki bądź chcą dokonać aktualizacji danych kontaktowych, proszeni są o kontakt mailowy z Wydziałem Gier i Ewidencji - wydzialgier@wielkopolskizpn.pl.