Kolejne kursy UEFA C od stycznia

Trwają zapisy na kolejne kursy UEFA C, które odbędą się w pierwszej połowie 2018 roku. Jako pierwszy ruszy kurs w okręgu kaliskim. Są jeszcze na niego wolne miejsca, podobnie jak na szkolenia w okręgach konińskim i pilskim.​


​​

Proces rekrutacyjny prowadzony jest przez platformę PZPN24. Kandydat musi posiadać średnie wykształcenie i być osobą niekaraną. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs jest zobowiązana podpisać oświadczenie o niekaralności za czyny korupcyjne w sporcie. Niezbędny jest również certyfikat kursu pierwszej pomocy, który można także ukończyć w trakcie kursu trenerskiego.