Przypomnienie o łącznym czasie gry zawodników

Wydział Gier i Ewidencji przypomina o konieczności pilnowania czasu gry zawodników występujących w więcej niż jednej drużynie klubu.  Kwestie te reguluje dokładnie §13 pkt. 1


​​​​​Sprawa dotyczy sytuacji, w których pomiędzy meczami wystąpiła przerwa w wymiarze mniejszym niż 48 godzin. ​W przypadku gry zawodnika w więcej niż jednym spotkaniu, gdzie obowiązują tzw. zmiany hokejowe przypominamy, że należy poinformować sędziego o dokładnej liczbie minut jakie rozegrał dany zawodnik w danym pojedynku, tak aby adnotacja na ten temat mogła zostać wprowadzona do sprawozdania w systemie Extranet.

Zgodnie z regulaminem, jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry, może wystąpić w kolejnym meczu innej drużyny swojego klubu dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego spotkania. Jedynym wyjątkiem jest pozycja bramkarza, dla której powyższe regulacje nie mają zastosowania.