fot. Wielkopolski ZPN

Komunikat o przejęciu sekcji LZS-Arto Trzcianka

W związku z wnioskiem zainteresowanych klubów, Wielkopolski ZPN publikuje komunikat o przejęciu sekcji piłki nożnej klubu LZS-Arto Trzcianka.

Na podstawie art.18 ust.4 lit.b nr b/ Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późniejszymi zmianami), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej klubu

LZS - ARTO Trzcianka występującego w rozgrywkach Klasy A

przez klub

MKS LUBUSZANIN Trzcianka, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 22

wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań) wszelkich roszczeń wobec klubu zbywającego w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. od dnia 22 lutego 2020 roku.