fot. WGIE Komunikat

Komunikat Wydziału Gier i Ewidencji z dnia 25 kwietnia 2023 roku

I. Wydział Gier i Ewidencji informuje, iż w dniu 25.04.2023 r. zostało rozpatrzone pismo Klubu
Płomień Nekla w sprawie wycofania z rozgrywek młodzieżowych B2 Junior Młodszy.


II. Wydział Gier i Ewidencji zweryfikował następujące zawody jako walkower:


1. Klasa rozgrywkowa: „PROTON” B klasa gr.6
Data: 22.04.2023r.
Mecz: KS Mostki – LZS Skarszew
Walkower 3:0 na korzyść KS Mostki
Uzasadnienie: Drużyna gości nie stawiła się na zawody


2. Klasa rozgrywkowa: „PROTON” B klasa gr.10
Data: 23.04.2023r.
Mecz: GKS Jaraczewo II – Grom Czeluścin
Walkower 0:3 na korzyść Grom Czeluścin
Uzasadnienie: Gra nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy


3. Klasa rozgrywkowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz – „Leszno” - RW
Data: 23.04.2023r.
Mecz: ELPA Święciechowa – Grom Wolsztyn
Walkower 3:0 na korzyść ELPA Święciechowa
Uzasadnienie: Gra nieuprawnionego zawodnik w drużynie gości


4. Klasa rozgrywkowa: II liga okręgowa C2 Trampkarz – „Kalisz”
Data: 22.04.2023r.
Mecz: LZS Cielcza – AP Reissa Kalisz
Walkower 3:0 na korzyść LZS Cielcza
Uzasadnienie: Drużyna gości nie stawiła się na zawody.


Od decyzji Wydziału Gier i Ewidencji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej, które
należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma i wpłacenie kaucji regulaminowej określonej
w § 34 pkt 9B. Niezachowanie w/w terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.

Z poważaniem,
Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
Krzysztof Olędrowicz