Korekta czasu gry Żaków

​Trener koordynator Wielkopolskiego ZPN podjął decyzję o korekcie ustalonego w poprzednim tygodniu czasu rozgrywania spotkań. Zmiana dotyczy turniejów z udziałem czterech oraz pięciu zespołów.


​​Zgodnie z wprowadzonymi na początku października zasadami, rozgrywki turniejowe miały być prowadzone w maksymalnym dopuszczonym przez Unifikację wymiarze 2x15 minut (w przypadku czterech drużyn) oraz 2x10 minut (przy pięciu uczestnikach). Już po pierwszych zmaganiach prowadzonych wg tych zasad pojawiły się jednak liczne uwagi wskazujące na zbyt długi czas trwania całych rozgrywek.

Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń, Trener Koordynator Marcin Drajer podjął decyzję o skróceniu czasu gry. Od 12 października obowiązującą wersją jest wymiar czasowy 2x10 minut (dla czterech drużyn) i 2x8 minut (pięć drużyn). Tym samym każdy z zespołów będzie grać przez godzinę lub nieco więcej podczas każdego z turniejów. Czas gry w przypadku turniejów z większą liczbą drużyn nie ulega zmianie.

Aktualny czas trwania spotkań w kategorii Żak

- przy 3 meczach drużyny (4 uczestników turnieju) - czas gry 2x10 minut (łącznie 60 minut na zespół w turnieju);
- przy 4 meczach (5 ucz.) - 2x8 minut (64 minuty na zespół).