Licencje trenerskie do odbioru

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego informuje, że Związek otrzymał licencje trenerskie z zakończonych kursów UEFA B wyrównawczego i UEFA C. Odbiór dokumentów możliwy jest wyłącznie osobiście w biurze Wielkopolskiego ZPN na Warmińskiej 1.


Uprawnienia odbierać mogą osoby, które uczestniczyły w następujących kursach organizowanych na przełomie 2016 i 2017 roku oraz pomyślnie zdały egzaminy końcowe:
- UEFA B wyrównawczy w Ostrowie Wielkopolskim:
- UEFA C w Jarocinie;
- UEFA C w Konine:
- UEFA C w Pile;
- UEFA C w Poznaniu (Baranowo);
- UEFA C w Racocie.

Każdy uczestnik otrzyma licencję w formie karty plastikowej oraz dyplom potwierdzający ukończenie kursu. Dokumenty odebrać można w siedzibie Związku (Warmińska 1) w biurze Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego (pokój nr 12). Przed odbiorem licencji kursanci proszeni są o wcześniejszy kontakt z Trenerem Koordynatorem Marcinem Drajerem (516 853 236) lub Jakubem Strużyński (517 426 314).