Lubuski ZPN zaprasza trenerów na kurs UEFA A

Wydział Szkolenia Lubuskiego ZPN zaprasza do udziału w kursie UEFA A. Zainteresowani trenerzy powinni się spieszyć, bowiem zostały ostatnie cztery wolne miejsca.


Kurs organizowany w sąsiednim województwie to szansa na zdobycie uprawnień wspomnianego poziomu w najbliższym czasie. Podobny kurs w Wielkopolsce w tej chwili trwa, co oznacza, że następny ruszy nie wcześniej niż w drugiej połowie przyszłego roku.

Aplikację na szkolenie trenerzy spoza województwa lubuskiego z licencją UEFA B mogą składać poprzez platformę PZPN24 wyszukując wydarzenie poprzez wskazanie właściwego ZPN. Do prawidłowego wniosku należy dołączyć skany:
- świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie;
- dyplomu UEFA B;
- ważnego wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego;
- oświadczenia o braku postępowań związanych z korupcją w sporcie;
- aktualnych badań lekarskich;
- ukończenia kursu pierwszej pomocy (w przypadku braku uprawnień - zobowiązanie do ukończenia kursu oraz niezwłoczne zapisanie się na stosowny kurs);
- dowodu wpłaty I raty za kurs (700 zł);
- wypełnionego wniosku na kurs UEFA A z własnoręcznym podpisem ( z podaniem rozmiarem sprzętu firmy JAKO).

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy składać do Lubuskiego ZPN.