fot. thumb_PZPN_v1_1180x500_landscape.jpg

Możliwość gry w trzech klubach w sezonie 2020/21

Polski Związek Piłki Nożnej dostosował do zasad FIFA przepisy określające możliwość gry zawodników w aż trzech klubach w sezonie 2020/21.

Decyzja federacji została podjęta uchwałą Komisji ds. Nagłych Nr 47/2020 pod koniec sierpnia. Na jej mocy do przepisów regulujących status zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej wprowadzono istotną poprawkę mającą zastosowanie wyłącznie w sezonie 2020/21.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach. W obecnym sezonie na mocy poprawki limit ten został jednak zwiększony do trzech klubów, w których zawodnik może rozgrywać oficjalne mecze.

Tym samym przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej stały się tożsame z zasadami przyjętymi na trwającą kampanię przez FIFA.