fot. thumb_PZPN_v1_1180x500_landscape.jpg

Nowe zasady uzyskiwania uprawnień do Extranetu

Z dniem 7 października Polski Związek Piłki Nożnej dokonał zmian procedur uzyskiwania uprawnień do modułu klubowego. Nadanie praw pracownikom klubu możliwe będzie bez pośrednictwa Związku.

Nowa procedura wymaga założenia konta na PZPN24 wraz z odpowiednią funkcją i złożeniem stosownego wniosku o nadanie uprawnień zgodnie z załączoną do pisma instrukcją. Każdy użytkownik, który chce uzyskać uprawnienia Administratora Klubu powinien złożyć odpowiedni wniosek, który następnie rozpatruje właściwy wojewódzki związek (czyli Wielkopolski ZPN).

Co jednak najbardziej istotne, wnioski o nadanie uprawnień dla Pracownika Klubu rozpatruje Administrator danego klubu. Tym samym nie ma potrzeby każdorazowego kontaktowania się ze Związkiem. By móc korzystać z takiej możliwości, każdy Administrator Klubu będzie musiał złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora, aby uzyskać możliwość nadawania uprawnień Pracownikom w swoim klubie.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN z dn. 25.06.2020 każdy użytkownik, który korzysta z aplikacji klubowych PZPN musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień do 31 marca 2021. W przypadku gdy wniosek nie zostanie złożony do wyznaczonego terminu, dostęp do tych aplikacji zostanie zablokowany na tym koncie. Wszystkie wnioski złożone po 7 października odnosić się będą już do nowego modułu klubowego dostępnego pod adresem https://kluby24.pzpn.pl.

UWAGA! Aktualnie nadane uprawnienia nadal będą funkcjonowały niezmiennie aż do 31 marca 2021, a użytkownicy będą logowali się przy użyciu tego samego loginu i hasła.

Szczegółowe instrukcje dotyczące uzyskiwania uprawnień, a także podręcznik użytkowania nowego modułu dostępne są poniżej a także w zakładce Kluby - Podręcznik Extranet (klik!).