Obowiązkowe ryczałty za żółte kartki

Wielkopolski ZPN przypomina klubom o konieczności opłacenia przed startem rozgrywek ryczałtu za żółte kartki. Dzięki temu kluby nie będą zagrożone walkowerami spowodowanymi nieuregulowanymi należnościami z tego tytułu.


​​​​​​​​​​​​Decyzję o wprowadzeniu wcześniejszych opłat podjął Zarząd Wielkopolskiego ZPN wraz z przyjęciem nowego regulaminu rozgrywek. Dotyczy ona rozgrywek seniorskich, a jej wysokość jest zależna od klasy rozgrywkowej i wynosi odpowiednio:
- IV liga - 400 zł;
- Klasa Okręgowa - 300 zł;
- Klasa A - 200 zł;
- Klasa B - 100 zł;
- III liga kobiet - 100 zł.
Opłaty należy uiścić przed każdą rundą rozgrywkową. Kluby, których to dotyczy, otrzymały już stosowne noty księgowe.

Dzięki nowej formie rozliczeń Związek będzie mógł automatycznie odliczyć kwotę kary dyscyplinarnej, a Kluby unikną ryzyka otrzymania walkowera z tytułu nieopłaconych należności. W przypadku niewykorzystania kwoty przedpłaty, oczywiście nie będzie ona przepadać, a zostanie ujęta w rozliczeniu innych opłat pomiędzy Klubem a Związkiem. Co ważne, opłaty dotyczą wyłącznie kar za 3,6, 9, 16 i co czwartą kolejną kartkę danego zawodnika. Z ryczałtu nie będą pobierane kary dla klubów za nadmierną liczbę kartek zawodników danej drużyny w jednym meczu i za dodatkowe grzywny dyscyplinarne. Kluby zobowiązane są do ich regulowania na bieżąco.