fot. Wielkopolski ZPN

Ogłoszenie o przejęciu sekcji piłki nożnej

​Wielkopolski ZPN przedstawia informację dotyczącą planowanych zmian własnościowych dotyczących klubu Korona Bukowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 4 lit. b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późn. zm.), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "KORONA" BUKOWIEC
z siedzibą w Bukowcu (64-300 Nowy Tomyśl) przy ul. Nowotomyskiej 12, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod nr 0000191956, REGON: 634250861, NIP: 7881624571;

przez

KORONA BUKOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Opalenicy (64-300) przy ul. Energetycznej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod nr 0000873258, REGON: 387683720, NIP: 788203255;

wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań; mail: sekretariat@wielkopolskizpn.pl) wszelkich roszczeń wobec danego klubu, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do 4 lutego 2021 roku.