fot. Wielkopolski ZPN

Ogłoszenie o przejęciu sekcji Polonii Kępno

​Wielkopolski ZPN przedstawia komunikat o planowanym przejęciu sekcji piłki nożnej klubu Polonia Kępno.

Na podstawie art. 18 ust. 4 lit. b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późniejszymi zmianami), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej

STOWARZYSZENIA KĘPIŃSKI KLUB SPORTOWY "POLONIA"
z siedzibą w Kępnie (63-600) przy Al. Marcinkowskiego 13A, REGON: 00000001046949, NIP: 6191093977, wpisanego do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej pod nr 43;

przez

STOWARZYSZENIE KĘPIŃSKI KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1908 - MARCINKI KĘPNO
z siedzibą w Kępnie (63-600) przy Al. Marcinkowskiego 13A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod nr 0000877133, NIP: 6192052839;

wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, mail: sekretariat@wielkopolskizpn.pl) wszelkich roszczeń wobec danego klubu, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 6 lutego 2021 roku.