fot. Wielkopolski ZPN

Ogłoszenie o przejęciu sekcji WKS Witaszyce

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej klubu WKS Witaszyce, Wielkopolski ZPN publikuje komunikat w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 18 ust. 4 lit. b) uchwały nr Xll/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późn. zm.), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej Witaszycki Klub Sportowy Witaszyce (ul. Aleja Wolności 35, 63-230 Witaszyce, nr NIP 617-219-28-56)

przez

Klub Piłkarski Jarociński Klub Sportowy „Jarota" Jarocin (ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin, nr KRS 0000708935),

wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań) wszelkich roszczeń wobec Klubu Sportowego WKS w Witaszycach w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. od 22 czerwca 2020 roku.