fot. www_logo.png

Ogłoszenie o przejęciu sekcji piłki nożnej Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Marcina Drajera

Na podstawie art. 18 ust. 4 lit. b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późn. zm.), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej

Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Marcina Drajera
Adres: Os. Bohaterów II Wojny Światowej nr 35 lok. 79, 61-386 Poznań
NIP 7822597849
Regon 363110760
KRS 0000589052

przez 

Fundację Ges Sport Academy
Adres: ul. Św. Michałą nr 50M, 61-118 Poznań
NIP 7822899154
Regon 389260350
KRS 0000907664

wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań @: sekretariat@wielkopolskizpn.pl) roszczeń wobec Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Marcina Drajera w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.