fot. www_logo.png

Ogłoszenie o przejęciu sekcji piłki nożnej Strażak Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 4 lit. b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późn. zm.), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej:

Strażak Słupia działającego jako sekcja piłki nożnej przy OSP Słupia pod Kepnem. 63-604 Baranów, Słupia ul.szeroka 25, NIP 6191124040, Regon 250941393

przez 

Klub Piłkarski Słupia, 63-604 Baranów, Słupia ul.szeroka 30, NIP 6192054175, Regon 389403386 .

wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań @: sekretariat@wielkopolskizpn.pl) roszczeń wobec Strażaka Słupia (OSP Słupia pod Kępnem) w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.