Opiniowanie projektów budowy i remontu obiektów

​Zespół ds. opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów przypomina o konieczności uzgodnienia projektów budowlanych stadionów sportowych ze Związkiem.


 

Na mocy uchwały nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku podjętej przez Zarząd PZPN, projekty budowy, przebudowy oraz modernizacji obiektów wymagają uzgodnienia przez odpowiednią komórkę PZPN (w przypadku obiektów szczebla centralnego, tj. do III ligi włącznie, oraz takich, na których przeprowadzane mają być mecze o statusie imprezy masowej) lub Wielkopolskiego ZPN (dla obiektów na mecze klas niższych i bez statutu imprezy masowej).

Wskazana uchwała PZPN została wydana w wykonaniu art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, które to przepisy przewidują, że projekty budowlane stadionów sportowych podlegają uzgodnieniu z właściwym związkiem sportowym.

Obiekty, które po wejściu w życie powyższych przepisów zostały zbudowane, przebudowane lub zmodernizowane w oparciu o stosowny projekt, przejdą pozytywnie proces weryfikacji do rozgrywek organizowanych przez Wielkopolski ZPN jedynie, gdy projekt ten zostanie uzgodniony (zaopiniowany) w wyżej wymienionym trybie.