Oświadczenia do bazy trenerskiej

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego ZPN zachęca t​renerów do wypełniania oświadczeń umieszczenie danych szkoleniowców w bazie trenerów na stronie Związku.


za stanowi skarbnicę wiedzy dla klubów poszukujących nowych trenerów. Co więcej, wyrażenie zgody na użytkowanie tych danych również w celach korespondencji przez Związek sprawi, że trenerzy każdorazowo otrzymają informację o wolnej posadzie, jeśli klub zgłosi się z prośbą o taką publikację do Związku.

Zgody były zbierane od trenerów przy okazji ostatnich kursokonferencji szkoleniowych. Kto nie miał okazji wypełnić dokumentu, a chciałby się znaleźć w bazie, może pobrać dokument (tutaj - klik!), a następnie wypełnić go i wysłać skan bądź zdjęcie na adres baza@wielkopolskizpn.pl, a następnie oryginał oświadczenia przesłać pocztą do Związku.

Baza trenerów zostanie opublikowana na stronie Związku przed startem rundy wiosennej i będzie systematycznie aktualizowana.