6-latkowie dopuszczeni do gry w Żak F2

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego ZPN informuje, że do rozgrywek w kategorii F2 Żak w sezonie 2017/18 można również zgłaszać zawodników młodszych, po ukończeniu przez nich 6. roku życia.


​​Zmianę zatwierdzono podczas wspólnego spotkania Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego z Wydziałem Gier i Ewidencji. Do tej pory regulamin dopuszczał grę wyłącznie po ukończeniu 7. roku życia. Teraz w oficjalnych rozgrywkach wziąć udział mogą też młodsi gracze. Przypominamy, że nowych zawodników można dodawać w systemie Extranet, a wygenerowany formularz z pieczątką Klubu, zdjęciem zawodnika oraz podpisem opiekunów prawnych można złożyć w biurze związkowym bądź przesłać pocztą.

Jednocześnie informujemy, że w kategorii F1 Żak mogą występować zawodnicy po ukończeniu 7. roku życia. Wszelką pomoc można uzyskać u pracowników Wydziału Gier i Ewidencji. Numery telefonów do poszczególnych osób znajdują się w zakładce "kontakt".