PZPN szuka pracownika w Wielkopolsce

​Polski Związek Piłki Nożnej w 2018 roku rozpocznie wdrażania strategii wzrostu partycypacji w piłce nożnej. Do realizacji projektu federacja zatrudni w każdym województwie regionalnego specjalistę ds. rozwoju piłki nożnej. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje do 24 listopada Wielkopolski ZPN.


Zadaniem osoby pracującej przy projekcie będzie realizacja założeń wzrostu uczestnictwa w piłce na terenie danego regionu. Praca będzie odbywać się w pełnym wymiarze czasowym, przy czym jej większość - około 60% - odbywać się będzie w terenie. Opis wymagań oraz zakres obowiązków osoby zatrudnionej znajduje się poniżej.

Wielkopolski ZPN ma możliwość rekomendacji kandydatów. W związku z tym osoby spełniające kryteria i zainteresowane pracą w piłce proszone są o przesłanie swojej aplikacji (CV oraz list motywacyjny) do 24 listopada na adres maciej.chlodnicki@wielkopolskizpn.pl. Wybrane kandydatury zostaną przekazane z poleceniem do Polskiego Związku Piłki Nożnej, który będzie prowadził dalszą rekrutację.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

- regularne monitorowanie stanu liczby zarejestrowanych zawodników amatorów czynnie uprawiających piłkę nożną oraz realizowanie postawionych celów w zakresie wzrostu liczby zarejestrowanych zawodników amatorów w województwie;
- wykonywanie zadań z zakresu wsparcia procesów certyfikacji szkółek piłkarskich w wyznaczonym województwie;
- prowadzenie okresowych audytów szkółek piłkarskich w zakresie procesu przyznawania certyfikacji szkółkom piłkarskim w wyznaczonym województwie;
- wspieranie inicjatyw oraz organizatorów imprez i zawodów piłkarskich w wyznaczonym województwie;
- planowanie i wykonywania okresowych planów współpracy z lokalną społecznością piłki nożnej na poziomie amatorskim w wyznaczonym województwie;
- wykonywanie planów i zadań zleconych otrzymanych od Koordynatora ds. rozwoju piłki nożnej;
- regularne okresowe raportowanie do Koordynatora ds. rozwoju piłki amatorskiej zgodnie z przyjętym planem;
- pozyskiwanie i współpraca z partnerami zewnętrznymi PZPN w wyznaczonym województwie, których działalność może prowadzić do wzrostu partycypacji - w szczególności amatorskie lub biznesowe ligi piłkarskie, szkoły i uczelnie wyższe;
- pozyskiwanie partnerów komercyjnych wspierających proces rozwoju piłkarstwa amatorskiego i wzrostu partycypacji;
- wykonywanie zleconego planu w zakresie promowania inicjatywy certyfikacji szkółek piłkarskich i innych podmiotów poza PZPN;
- zadania administracyjne.

WYMAGANIA

- doświadczenie w zakresie udziału lub prowadzenia inicjatyw związanych z piłką nożną lub piłkarskimi obiektami sportowymi;
- doświadczenie w pracy z marketingiem sportowym lub organizacją zawodów sportowych z udziałem piłkarzy amatorów:
- dyspozycyjność i mobilność, gotowość do częstych podróży;
- umiejętność budowania relacji;
- wiedza na temat piłki nożnej, w szczególności piłki amatorskiej;
- biegłe posługiwanie się komputerem oraz aplikacjami;
- minimum dobra znajomość języka angielskiego;
- prawo jazdy kat. B