Trenerze, sprawdź swoją licencję!

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego przypomina trenerom o zmianie regulacji dotyczących licencji trenerskich. Brak odpowiedniego rodzaju licencji wymaganej do prowadzenia zespołu w określonych klasach rozgrywkowych skutkuje bardzo wysokimi karami dla klubów.


Nowa uchwała regulująca kwestie licencji trenerskich została przyjęta przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w kwietniu tego roku. W sposób kompleksowy obejmuje ona wszystkie zagadnienia związane z uprawnieniami do prowadzenia drużyn. W związku z licznymi zapytaniami, a przede wszystkim niedopatrzeniami ze strony szkoleniowców oraz zatrudniających ich klubów, Wielkopolski ZPN zwraca uwagę na najważniejsze kwestie.

Modyfikacji uległy zapisy stanowiące o minimalnych uprawnieniach na poszczególnych poziomach rozgrywek. Wygląda to następująco.
Ekstraklasa, I i II liga - UEFA Pro
III i IV liga - UEFA A
Klasa Okręgowa - UEFA B i PZPN A
Klasa A - Grassroots C (UEFA C)
Klasa B - Grassroots D (UEFA D) i PZPN B
Centralna Liga Juniorów U-19, U-17 - UEFA A
Centralna Liga Juniorów U-15 - UEFA B
Juniorzy starsi A1, A2 - UEFA B i PZPN A
Juniorzy młodsi B1, B2 - UEFA B i PZPN A
Trampkarz C1, C2 - UEFA B i PZPN A
Młodzik D1, D2 - Grassroots C (UEFA C)
Orlik E1, E2 - Grassroots C (UEFA C)
Żak F1, F2 - Grassroots C (UEFA C)

Oczywiście dozwolone jest posiadanie licencji wyższej niż wymagana, czyli np. prowadzenie zespołu w Klasie A z licencją UEFA B. Możliwość prowadzenia zespołu z licencją niższą (np. prowadzenie zespołów młodzieżowych z licencją PZPN B) możliwe jest natomiast tylko w przypadku kontynuacji pracy z danym zespołem, na podstawie pisemnej zgody Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego. Zapis ten dotyczy zarówno zespołów młodzieżowych jak i drużyn seniorskich (w przypadku awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, gdzie wymagana jest wyższa licencja). Aby otrzymać zgodę, trener musi przesłać pismo ze swojego Klubu potwierdzające pracę z danym zespołem w sezonie 2016/17. Dokument należy dostarczyć do Jakuba Strużyńskiego osobiście do biura Związku bądź mailowo na adres jakub.struzynski@wielkopolskizpn.pl.

Pismo z Klubu stanowi jedyną podstawę do wydania zgody, a zgoda Związku jest dokumentem niezbędnym do dalszego prowadzenia zespołu w rozgrywkach ligowych. Brak odpowiednich uprawnień, brak zgody na kontynuację pracy z uprawnieniami niższymi i brak ważnej licencji zgodnie z zapisami uchwały PZPN traktowane są tożsamo. Najniższa kara dotyczy klubów Klasy A i B oraz zespołów trampkarzy i niższych grup wiekowych i wynosi w przypadku pierwszego meczu 1000 zł.