Trwają zapisy na kursy UEFA A i Grassroots C

​Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego informuje o trwającej rejestracji na kursy trenerskie UEFA A oraz Grassroots C. Są to ostatnie możliwości podniesienia swoich kwalifikacji przez trenerów w 2018 roku.

​Wielkopolski ZPN co roku organizuje maksymalną możliwą liczbę kursów. Nie inaczej jest i tym razem. Zamknięte zostały już zapisy na kursy UEFA B, UEFA B wyrównawczy oraz UEFA B i A zintegrowany, na których odbyły się już również egzaminy wstępne. Wciąż dostępne są za to miejsca na kursie UEFA A. Wziąć w nim udział mogą trenerzy posiadający licencję UEFA B od co najmniej roku. Kurs rozpocznie się 25 sierpnia, zjazdy trwać będą 3 dni w rozkładzie od piątku do niedzieli bądź od soboty do poniedziałku. Koszt uczestnictwa wynosi 4000 zł, zapisy otwarte są do 15 lipca.

Uruchomione zostały również ​zapisy na kursy Grassroots C w każdym z okręgów - kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim oraz strefie poznańskiej. Dokładna lokalizacja kursów zostanie przedstawiona przez OZPN-y w terminie późniejszym. Warunkami niezbędnymi do przyjęcia na szkolenie są posiadanie wykształcenia min. średniego, skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia antykorupcyjnego (do wydruku w trakcie rejestracji), zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia zajęć oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (istnieje możliwość uczestnictwa w kursie organizowanym przez Związek). Na każdy z kursów dostępne są 32 miejsca, a o przyjęciu decyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń. Zajęcia odbywać się będą jesienią, koszt udziału wynosi 800 złotych.