fot. thumb_PZPN_v1_752x319_landscape.jpg

Wypłaty wsparcia solidarnościowego dla klubów I-III ligi

Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczął procedurę przyznawania dodatkowych środków dla klubów I, II i III ligi w ramach wsparcia solidarnościowego. Kluby pieniądze otrzymają na podstawie przygotowanych dokumentów.

Wsparcie solidarnościowe jest jednym z punktów pakietu pomocowego dla polskiej piłki, którego łączna wartość wynosi 116 milionów złotych. Projekt został już przyjęty przez Zarząd PZPN i rozpoczyna się jego realizacja.

Zgodnie z założeniami, kluby w zależności od ligi, w której występują, otrzymują następujące kwoty:
- I liga - po 120 tysięcy złotych;
- II liga - po 100 tysięcy złotych;
- III liga - po 20 tysięcy złotych.
Powyższe środki powiązane są z realizację programu Pro Junior System. Jeśli któryś z klubów w jego ramach będzie kwalifikował się do otrzymania nagrody, zostanie pomniejszona o wysokość wyżej wskazanego wsparcia.

Wypłaty nastąpią na podstawie noty obciążeniowej tytułem „Dofinasowanie - wsparcie solidarnościowe” wystawionej przez klub na PZPN. Dokument należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: faktury@pzpn.pl oraz renata.ossowska@pzpn.pl.
Przesłanie oryginalnego egzemplarza nie jest wymagane - wypłata nastąpi na podstawie elektronicznej wersji dokumentu.

Co istotne, wsparcie nie będzie przysługiwać klubom, które przed zakończeniem sezonu 2019/20 zostaną wycofane z rozgrywek. W takich sytuacjach konieczny będzie zwrot środków.