fot. thumb_PZPN_v1_1180x500_landscape.jpg

Wygasanie uprawnień do Extranetu

Wielkopolski ZPN przypomina o konieczności odnowienia uprawnień administracyjnych do systemu Extranet.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN z dn. 25.06.2020 każdy użytkownik, który korzysta z aplikacji klubowych PZPN musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień do 31 marca 2021. W przypadku gdy wniosek nie zostanie złożony do wyznaczonego terminu, dostęp do tych aplikacji zostanie zablokowany na tym koncie. Wszystkie wnioski złożone po 7 października odnosić się będą już do nowego modułu klubowego dostępnego pod adresem https://kluby24.pzpn.pl.

Przy okazji przypominamy, że wnioski o nadanie uprawnień dla Pracownika Klubu rozpatruje Administrator danego klubu. Tym samym nie ma potrzeby każdorazowego kontaktowania się ze Związkiem. By móc korzystać z takiej możliwości, każdy Administrator Klubu będzie musiał złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora, aby uzyskać możliwość nadawania uprawnień Pracownikom w swoim klubie.

Co również istotne, należy pamiętać, że każdy wniosek po weryfikacji przez administratora musi zostać w ciągu 14 dni zatwierdzony także przez samą osobę wnioskującego. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje automatyczne przedawnienie wniosku i konieczność powtórzenia całej procedury od początku.

Extranet - procedura uzyskiwanie uprawnień

 Szczegółowe instrukcje dotyczące uzyskiwania uprawnień, a także podręcznik użytkowania nowego modułu dostępne są poniżej a także w zakładce Kluby - Podręcznik Extranet (klik!).