fot. Wielkopolski ZPN

Wyjaśnienia dot. przepisów

W odpowiedzi na pojawiające się zapytania Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przedstawia właściwe interpretacje przepisów związkowych dotyczących rozgrywek.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rozgrywek, okienko transferowe otwarte jest do dnia rozpoczęcia rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej. Za rozpoczęcie uważa się datę rozegrania pierwszej kolejki gier. Nie dotyczy ona więc meczów rozegranych awansem bądź zaległych, a także meczów odwołanych. Tym samym wciąż można dokonywać zmiany przynależności klubowych zawodników. W chwili obecnej pierwsze zaplanowane pojedynki ligowe są na 1 maja, więc tę datę należy traktować jako graniczną. Oczywiście może ona ulec zmianie wskutek dalszych decyzji dotyczących zawieszenia/wznowienia rozgrywek.

Jednocześnie Wielkopolski ZPN informuje, iż do czasu określenia terminu wznowienia rozgrywek, kluby są zwolnione z obowiązku wprowadzania terminów spotkań do systemu Extranet. Do momentu ogłoszenia startu ligi nie będą z tego tytułu nakładane żadne sankcje.