Wymiana książeczek licencyjnych

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o obowiązkowej wymianie papierowych licencji trenerskich na plastikowe. Procedura dotyczy całego kraju i zostanie przeprowadzona bezpłatnie do 31 stycznia poprzez platformę PZPN24 i wojewódzkie związki.


​Decyzja o wymianie licencji podyktowana jest względami organizacyjnymi. Dzięki temu możliwa będzie szybsza weryfikacja uczestników podczas naborów na kursy trenerskie, łatwiejsze będzie również sprawdzanie uprawnień podczas meczów ligowych. Obecnie w przypadku trenerów z książeczkami licencyjnymi konieczne jest ręczne uzupełnianie danych, w przypadku licencji plastikowych system Extranet automatycznie uzupełnia protokół.

​By dokonać wymiany licencji papierowej ważnej do 31 grudnia 2019 roku, trenerzy muszą poczynić następujące kroki:
- zarejestrować się na PZPN24, uzupełnić swoje konto oraz dołączyć skan licencji w zakładce "Dyplomy Trenerskie" poprzez kliknięcie "Dodaj dokument" i wybranie z listy "Inne" (poniżej zdjęcie gdzie należy dodać skan)

- przesłać poprzez zakładkę "Kontakt" informację poprzez PZPN24 o chęci wymiany licencji do Wielkopolskiego ZPN wypełniając poszczególne pola jak na poniższym obrazku.

Trenerzy nie muszą dołączać żadnych dodatkowych dokumentów - posiadają już bowiem licencję, nie ma więc potrzeby uzupełniania załączników wymaganych przy przedłużeniu licencji. Nowe licencje w formie plastikowej karty trenerzy będą mogli odebrać w Wielkopolskim ZPN po uprzedniej informacji o dostarczeniu ich przez centralę.

Szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela Jakub Strużyński - jakub.struzynski@wielkopolskizpn.pl oraz 517 426 314.