Zmarł Andrzej Karbowiak

Pogrążeni w smutku przyjęliśmy w czwartek informację o śmierci Andrzeja Karbowiaka. Znakomity przed laty piłkarz w ostatnich miesiącach czynnie zaangażowany był w funkcjonowanie środowiska piłkarskiego pełniąc rolę przewodniczącego Klubu Seniora przy Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej.


Podczas swojej długiej kariery piłkarskiej Andrzej Karbowiak reprezentował tylko dwa kluby - macierzystą Ostrovię Ostrów Wlkp., a następnie Lecha Poznań. W niebiesko-białych barwach występował nieprzerwanie przez ponad 11 lat. Okres jego występów przypadł na gorsze lata "Kolejorza", gdy dryfował on między I, II a III ligą. Po zawieszeniu butów na kołku dzielił się zdobytą wiedzą piłkarską z młodszym pokoleniem jako trener, najpierw w Lechu, gdzie początkowo szkolił młodzież, a następnie został asystentem przy pierwszym zespole. Później pracował jeszcze między innymi w poznańskich Przemysławie i Admirze Teletrze, Błękitnych Wronki czy Noteci Czarnków.

Andrzej Karbowiak przez cały czas pozostawał osobą niezwykle zaangażowaną. Nie opuszczał spotkań swojego Lecha, aktywnie uczestniczył w życiu klubu i żywo komentował bieżące wydarzenia. Działał jednak na rzecz całego wielkopolskiego środowiska piłkarskiego. Przez ostatnie dwa lata był przewodniczącym Klubu Seniora Wielkopolskiego ZPN. Zawsze świetnie zorganizowany, przygotowywał spotkania zasłużonych ludzi piłki, zwiększając ich częstotliwość. Starał się również przełożyć swoje doświadczenie na dobro organizacji przekazując cenne uwagi Prezesowi Pawłowi Wojtale i pracownikom Biura Związku.

Zmarł w wieku 81 lat. Wyrazy współczucia i wsparcia w trudnej chwili przekazuje najbliższym Prezes, pracownicy Związku i koledzy z Klubu Seniora.

Msza święta w intencji ś.p. Andrzeja Karbowiaka odbędzie się w środę, 25 kwietnia o godzinie 11:00, po niej nastąpi pochówek na cmentarzu przy ul. Nowina.