Zmiany w uchwale o licencjach trenerskich!

​Polski Związek Piłki Nożnej uchwałą Komisji ds. Nagłych dokonał zmian w przepisach dotyczących licencji trenerskich. Najistotniejszą modyfikacją jest rozszerzenie uprawnień dla licencji PZPN B o drużyny młodzieżowe.


Obowiązujące od 1 czerwca nowe zasady ograniczały uprawnienia trenerów posiadających licencję PZPN B. Mogli oni objąć pracę już jedynie w klubach Klasy B, zabrano im natomiast możliwość pracy z młodzieżą. Stało się to możliwe tylko w przypadku kontynuacji wcześniej rozpoczętej pracy. Teraz postanowiono powrócić do wcześniejszych zasad, ale z ograniczeniem czasowym

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych, podjętą 11 września, licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach B klasy i niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach CLJ U-19, U-17, U-15. Upoważnienie do prowadzenia zespołów młodzieżowych obowiązuje wyłącznie do dnia 30 czerwca 2018 roku. Należy przypomnieć też, że wszystkie licencje PZPN A i PZPN B honorowane będą wyłącznie do 31 grudnia 2019, po tej dacie nie będą dawały one żadnych uprawnień.

Inną istotną zmianą jest wydłużenie maksymalnego okresu przyznania licencji w trybie nadzwyczajnym. Do tej pory możliwe to było tylko do 31 grudnia danego roku. Po zmianach, Komisja ds. licencji trenerskich może przedłużyć uprawnienia o maksymalnie trzy lata, czyli tak jak w trybie zwyczajnym. Warunkiem jest spełnienie wszystkich warunków określonych w uchwale, będzie więc to miało zastosowanie względem spóźnialskich, którzy po prostu zapomną o prolongacie licencji.

Ważną modyfikacją jest również rozszerzenie możliwości kontynuacji pracy na podstawie zgody warunkowej. Wydawana będzie ona nie tylko kontynuującym pracę z danym zespołem, ale w odniesieniu do drużyn młodzieżowych (wyjątkiem CLJ) dotyczyć będzie też trenerów zmieniających drużyny w ramach struktury danego klubu.

Z pełną treścią jednolitą uchwały w sprawie licencji oraz opisem zmian zapoznać się można poniżej.

Uchwała (klik!)