fot. thumb_PZPN_v1_1180x500_landscape.jpg

Zmiany w statucie PZPN

W dniu 17 kwietnia w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisane zostały zmiany w statucie PZPN, uchwalone podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w 2019 roku.

Wśród zmian jest m.in. przemodelowanie systemu związkowych organów jurysdykcyjnych. Likwidacji uległa Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, w której rozstrzygano kwestie związane z ważnością kontraktów piłkarskich. Kompetencje Izby przejmie Piłkarski Sąd Polubowny. Tym samym staje się on stałym sądem polubownym w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Do Piłkarskiego Sądu Polubownego będzie można zatem wnosić sprawy dotyczące m.in.:
- pozwów o zasądzenie świadczenia, ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego oraz o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego;
- roszczeń z zakresu powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, które będą mogły zostać połączone z roszczeniami majątkowymi wynikającymi z ww. stosunków;
- odwołania od ostatecznych decyzji licencyjnych.

Zaktualizowany statut Polskiego Związku Piłki Nożnej dostępny jest tutaj (klik!).