fot. thumb_PZPN_v1_752x319_landscape.jpg

Zmiany w zasadach rozwiązywania kontraktów na czas epidemii

Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła decyzję o zmianie zasad jednostronnego rozwiązywania kontraktów z powodu zaległości klubu. Zmiany obowiąują do 30 czerwca 2021 roku.

Do tej pory zawodnik mógł wystąpić do federacji o rozwiązanie kontraktu z winy klubu, gdy ten zalegał z płatnościami za co najmniej dwa miesiące. W takich sytuacjach piłkarze wystawiali wyzwanie do zapłata z minimum 14-dniowym terminem płatności i w razie jego niedopełnienia, mogli ubiegać się o rozwiązanie umowy.

W związku z epidemią COVID-19 PZPN zmienił powyższe regulacje wydłużając okres zaległości z dwóch do czterech miesięcy. Co jednak istotne, zmiana nie dotyczy zaległości względem zawodników za miesiąc luty bieżącego roku i wcześniejsze - wówczas nadal obowiązującym jest dwumiesięczny okres zaległości.

Zmiany uchwalone przez Komisję ds. Nagłych PZPN obowiązują do 30 czerwca 2021 roku.