Związek likwiduje opłaty za obserwatorów

Niższe opłaty - to często podnoszony przez kluby postulat. Po przeprowadzeniu wnikliwych analiz, Wielkopolski ZPN przystępuje do jego realizacji i rozpoczyna stopniową likwidację opłat za obserwatorów.


Problem płatności za obserwacje sędziowskie podnoszony był przez kluby​ wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat. Temat omawiano przy okazji niemal każdego spotkania przedstawicieli Związku z działaczami klubowymi. Od początku kadencji nowych władz pracowano nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby zlikwidować te koszty na dobre. Ostatnie zapowiedzi wskazywały, że stanie się to w nowym sezonie. Za sprawą decyzji Prezesa Wielkopolskiego ZPN, Pawła Wojtali, ważne zmiany nastąpią jednak już teraz.

Za pracę obserwatorów na meczach nie zapłacą już kluby w Klasie B. Na najniższym szczeblu rozgrywek całkowicie zniesiono wypłacanie ekwiwalentu osobom oceniającym sędziów, co oznacza, że zespoły nie będą narażone na dodatkowe, nieprzewidziane wcześniej koszty. Z kolei w Klasach Okręgowej oraz A, maksymalna liczba obserwacji na sezon została zmniejszona o jeden mecz i wyniesie odpowiednio 4 i 3 spotkania w całych rozgrywkach 2017/18. Tym samym we wskazanych ligach obserwator powinien się pojawić na danym obiekcie wiosną nie więcej niż dwa razy.

Koszty obserwatorów to nie jedyne odciążenie budżetów klubów z najniższej klasy rozgrywkowej. Zapłacą one również mniejszą składkę członkowską. Stawka dla klubów Klasy B została zmniejszona z 350 do 200 zł. Na dokonanych cięciach władze Wielkopolskiego ZPN nie zamierzają poprzestać. Wszystkie opłaty podlegać będą dalszej rewizji. Jak zapewnia Prezes Paweł Wojtala, obietnice dane klubom zostaną dotrzymane. Dzięki nieustannej weryfikacji stawek, skala redukcji kosztów przed sezonem 2018/19 będzie jeszcze większa i obejmie rozgrywki do IV ligi włącznie.